Здравеопазване и безопасност

Декларация за сигурност на TRISA

Безопасността, здравето и благосъстоянието на служителите, както и безопасността на клиентите,

доставчиците, посетителите и други лица, които присъстват в нашето предприятие, е наша основна грижа.     

Ние се ангажираме да спазваме законодателството и да правим добросъвестни усилия, за да изпълним ограниченията и условията за здравето и

безопасността на всички заинтересовани лица в TRISA.     

С безопасната инфраструктура, системи, машини и уреди създаваме доверие сред служителите, клиентите и партньорите.

Ние информираме и обучаваме нашите служители за инциденти и професионални опасности на

работното място и по време на свободното време.