Качествен контрол

Декларация за качеството на TRISA

TRISA се гордее със своето високо качество, лоялни и доволни клиенти както и с дългогодишната си иновационна способност.

Идеята за качество се прилага систематично в TRISA и оказва голямо значение на всички нива на компанията. Ние насърчихме култура, която да се фокусира върху качеството и подобренията. Качеството създава доверие, а мярката за качеството на нашето изпълнение се измерва от удовлетвореността на нашите клиенти.     

Чрез тясно сътрудничество с тях можем да разберем техните изисквания, които активно прилагаме.     

Признаваме грешките си, защото това ни развива и учи. Измерваме процесите, за да направим подобрения.

За да се повиши ефективността на вътрешните процеси се опитваме да предотвратим грешки,  вместо само да ги коригираме.

Измерваме качеството в съответствие с приложимите международни норми и ги дефинираме в стандарти.

Нашите мерки за подобряване на качеството са устойчиви и прозрачни.

Предотвратяването на грешки и мисленето в перспектива, намалява разходите и гарантира конкурентоспособност.   

Cert_ISO22716 Zert_ISO_OHSAS_E Zert_ISO_13485_E Zert_BRC_EN