Качествен контрол

Декларация за качеството на TRISA

TRISA се гордее със своето високо качество, лоялни и доволни клиенти както и с дългогодишната си иновационна способност. Идеята за качество се прилага систематично в TRISA и оказва голямо значение на всички нива на компанията

Ние насърчихме култура, която да се фокусира върху качеството и подобренията. Качеството създава доверие, а мярката за качеството  на нашето изпълнение се измерва от удовлетвореността на нашите клиенти. Чрез тясно сътрудничество с тях можем да разберем техните изисквания, които активно  прилагаме.  

Признаваме грешките си, защото това ни развива и учи, а предотвратяването на грешки и мисленето в перспектива, намалява разходите и гарантира конкурентоспособност.  

Измерваме процесите и качеството, за да направим подобрения в съответствие с приложимите международни норми и ги дефинираме в стандарти.

Нашите мерки за подобряване на качеството са устойчиви и прозрачни.

 

 

Cert_ISO22716   Zert_ISO_OHSAS_E  Zert_ISO_13485_E  Zert_BRC_EN