Корпоративна философия и култура в Триза

Ние практикуваме отвореност – както в компанията, така и извън нея.

Солидарността и човечеството, но и справедливото отношение към всички наши партньори, са залегнали в нашата корпоративна философия.

Това създава силен ангажимент към компанията и изразена култура на доверие.

Само специализиран екип може да бъде сигурен в успеха в дългосрочен план.

Желанието да се постигне напредък обаче може да се случи, само ако служителите се чувстват като у дома си в компанията и да работят с ентусиазъм.

Това е нашата мисия, основни ценности и принципи на лидерството.