Увереност и самочувствие

Увереност и уважение

„Взаимното доверие е най-големият дар, който можем да дадем един на друг. И доверието е истинският актив на TRISA! Тя формира основата за съвместен успех.

Няма нищо, което ни дава по-голяма сила, отколкото взаимно доверие и уважение. Доброто представяне в TRISA заслужава похвала и признание.

Честната похвала и истинската благодарност са сърдечни. Доверието и уважението са онова, за което се отнася духът на TRISA.“

Адриан Пфенигер, главен изпълнителен директор

Нашите принципи    

Ние уважаваме взаимната индивидуалност и обръщаме внимание един на друг.   

Ние действаме с увереност, като се има предвид справедливостта и духа на партньорство.   

Ние сме честни и ценим всеки друг.

Интересуваме се от нашите колеги като хора и от това, което правят.

Похвала, признателност и конструктивна критика са нашите инструменти, които осигуряват доверие.

Практикуваме култура на открито обсъждане и на доверие в нашето ежедневие.