Управление на иновацията

Лидерство в иновациите и технологиите

 

Системното и последователно управление на иновациите, както и  иновационната култура, практикувана в цялата компания са ключът за успеха на Триза. Нашият дух създава творческа среда и действия,  които са движеща сила на иновативния процес. Триза се стреми да интегрира целия интелектуален ресурс като своя движеща сила. Ето защо всички служители на Триза притежават идейна карта, където всеки прави предложения за продуктите, процесите на оптимизация, подобряване на работната среда, технологични и социални подобрения и там те се записват и се разглеждат по-късно. С „Въпрос на месеца”, който е адресиран към всички служители се обсъждат проблеми и се намират техните решения. Всяка година  се избират „ТРИЗА Шампионите”: това са служителите, които се избират на база на техните отлични идеи.