Управление на иновацията

Лидерство в иновациите и технологиите

Системното и последователно управление на иновациите,  практикувана в цялата компания са ключът към успеха на Триза. Нашият дух създава творческа среда и активности,  които са движеща сила, затова всички служители на Триза притежават идейна карта, където всеки прави предложения за продуктите, процесите на оптимизация, подобряване на работната среда, технологични и социални подобрения. Именно там се записват и се разглеждат по-късно.
С „Въпрос на месеца”, който е адресиран към всички служители се обсъждат проблеми и се намират техните решения.
Всяка година  се избират „ТРИЗА Шампионите”, това са служителите с най-добрите идеи.