Фактори на успеха

Корпоративната  култура на Триза е носител на  успеха.

Първият фактор на успеха е създаването на ентусиазирани служители, които създават ентусиазирани клиенти. Солидарността и взаимопомощта са заложени в нашата корпоративна философия.

Вторият фактор на успеха са иновациите и технологичното лидерство, благодарение на което ние винаги сме с една крачка напред.

Третият фактор на успеха е предприемачеството. През последните десет години Триза инвестира в сгради, инфраструктура, в разработката на нови технологии и продукти, което увеличава продажбите си многократно.