Четки за солидарност

Всяка година TRISA дарява повече от 100 000 качествени четки за зъби на деца в неравностойно положение по целия свят.

От 1998 г. насам са раздадени повече от 3 милиона четки за зъби. Това демонстрира нашата солидарност и допринася за общественото здраве.

Четки за зъби в знак на солидарност през последните 10 години:

2008     Международен червен кръст 180’000  четки за зъби
2009     Беларус 100’000  четки за зъби
2010     Индия 361’000  четки за зъби
2011     Сирия 145’000  четки за зъби
2012     Южна корея 236’000  четки за зъби
2013     Тунис 164’000  четки за зъби
2014     Камбоджа 180’000  четки за зъби
2015     Румъния 220’000  четки за зъби
2016     Македония 171’000  четки за зъби
2017     Мианмар 194’000  четки за зъби