Интердентална четка TRISA Space Brush

  • Интерденталната четка TRISA Space Brush със своите 3 върха следва естествената форма на междузъбните пространства и почистват прецизно тези зони.
  • Вертикалните влакна почистват прилежащата площ.
  • Уникалните за полиране рамена помагат за отстраняването на хранителните остатъци и оцветяването.
  • Хоризонталните нишки почистват по линията на венеца и предотвратяват наранявания и възпаления.
  • Венците нежно се масажират и стимулират от меката като коприна плъзгаща зона.

В опактвката се предлагат 36 бр., както и с кутийка за път.

 

Код:1219

5.00лв.