Екологично и устойчиво развитие

Хармонията между човечеството, работата и околната среда е дълбоко вкоренена в нашата култура и в нашето съзнание.

Още в началото на 60-те години на миналия век, преди въпросът за околната среда дастане толкова актуален, TRISA пое ролята на пионер в опазването на околната среда.

Като знаем, че процент от суровините, които използваме, не произхожда от възобновяеми източници, ние бяхме много внимателни при използването им.

Много от етапите са доказателство за екологичната устойчивост на TRISA.