Социално устойчиво развитие

Нашите служители са съпричастнии партньори, които участват в съвместния успех на компанията.

Ние се стремим да бъдем добър съсед и надежден и ценен партньор в общността.

Искаме да бъдем в хармония с Бог и света.

Предоставяме подбрани организации с нестопанска цел с финансова подкрепа или с нашите продукти.

Извършваме и селективни дарения на научни, културни и спортни институции.

Ние сме добре запознати с големите разлики в доходите, които съществуват от страна на страна на всеки континент на света.

Тук-там можем да помогнем за облекчаване на бедността на непривилегированите.

Като знак за солидарност, TRISA дарява повече от 100 000 качествени четки за зъби годишно на деца в неравностойно положение.