Детето при стоматолог

Така подготвих палаво дете на 3 години за премахване на кариес:  
  1. Никога не казвайте на детето си, че при стоматолога боли. Това директно означава, че има вариант и да боли, което вече плаши.
  2. Обяснете, че стоматологът е добър човек и иска да премахне "червейчетата" или "да изчисти хралупката на катеричката". Обяснението трябва да бъде образно. Детето трябва да разбере, че добрият стоматолог ще помогне да премахне "червейчето".
  3.  Само стоматологът може да го лекува, защото той знае и може най-добре това.
  4. Преди да посетите стоматолог може да намерите книжка или някоя картинка, която да изобразява стоматологичния кабинет. Обяснете от начало до край какво ще се случи на детето, когато отиде на посещение при стоматолога. Това трябва да става без да използвате думи като страх, болка, ужасно.  Опишете детайлно какъв звук издава машинката, как светва лапата, какво слага стоматолога на лицето си (маската), обяснете, че има и друг човек - сестра, която помага в работата. За по-детайлна картина можете да кажете, че машинката пръска вода, че детето трябва да изплюе тази вода в едно съдче. Кажете също, че е необходимо да стои кротко и да слуша стоматолога, за да може по-бързо да свърши премахването на "червейчетата". Не на последно опишете дрехите, които носят и обяснете, защо те са по-различни от нашите.
  5. Идеален вариант за настройване как бръмчи машинката е употребата на електрическа четка за зъби.
   
back