Енергия и околна среда

Устойчивото корпоративно развитие е основен приоритет на TRISA в продължение на десетилетия и се основава на икономическо, социално и екологично мислене, което трябва да бъде оптимизирано хармонично. Като новаторска и ориентирана към бъдещето фирма, TRISA
прилага примерен екологичен подход, който отговаря на съвременните
екологични тенденции.

 • Смятаме, че устойчивостта е една от ключовите цели на компанията.
 • Ние разбираме управлението на околната среда като процес на
  непрекъснато подобрение.     
 • Насърчаваме чувството за отговорност към околната среда на
  всички нива чрез обучение и по-нататъшно образование.     
 • Чрез нашите действия ние оценяваме, наблюдаваме и контролираме
  потенциалното въздействие върху околната среда и се ангажираме с опазването й.    
 • Ние измерваме себе си според най-добрите и споделяме нашите
  знания и умения на всеки, който се интересува.

Zert_FSC_COC_E

Zert_ISO_OHSAS_E