Здравеопазване и безопасност

Декларация за сигурност на TRISA

Безопасността, здравето и благосъстоянието на служителите, както и безопасността на клиентите, доставчиците, посетителите и други лица, които присъстват в нашето предприятие, е наша основна грижа. Ние се ангажираме да спазваме законодателството и да правим добросъвестни усилия, за да изпълним ограниченията и условията за здравето и безопасността на всички заинтересовани лица в TRISA. С безопасната инфраструктура, системи, машини и уреди създаваме доверие сред служителите, клиентите и партньорите. Ние информираме и обучаваме нашите служители за инциденти и професионални опасности на работното място и по време на свободното време.