Успехите на Триза

Корпоративната  култура на Триза е носител на  успеха на основата на три фактора:

  • Създаването на ентусиазирани служители, които създават ентусиазирани клиенти. Солидарността и взаимопомощта са заложени в нашата корпоративна философия. Нашият дух създава творческа среда и активности,  които са движеща сила, затова всички служители на Триза притежават идейна карта, където всеки прави предложения за продуктите, процесите на оптимизация, подобряване на работната среда, технологични и социални подобрения.
  • Иновациите и технологичното лидерство, благодарение на което ние винаги сме с една крачка напред.
  • Предприемачеството – през последните десет години Триза инвестира в сгради, инфраструктура, в разработката на нови технологии и продукти, което увеличава продажбите си многократно.