Интердентални четки Space Brush – алтернатива на конеца за зъби

Почистването на междузъбното пространство е съществено за денталното здраве. Множество от случаите на кариес и пародонталните заболявания се дължат именно на неправилното премахване на плаката в тези зони. Интерденталните четки Space Brush са средство за ефективно намаляване и отстраняване на зъбната плака. Благодарение на своите 3 върха се следва естествената форма на интерденталното пространство и почистването в тези зони е прецизно. Конусовидната форма на четката позволява проникването в различните по големина междузъбни пространства, а меката и гъвкава повърхност без съдържание на метал предпазва венците от нараняване и възпаление като същевременно ги масажира и стимулира. Малката предпазна кутийка на интерденталните четки Space Brush позволява да бъдат носени навсякъде с Вас.  
back