Декларация за поверителност

Политика за поверителност

Отговорно лице за защита на лични данни съгласно Общия регламент относно защитата на данните на ЕС – Регламент 2016/679 :

ТРИЗА ООД

Адрес: с.Гара Елин Пелин 2109, ул.Индустриална 2

Тел: 02/ 963 46 91

имейл: trisa@trisa.bg

1. Въведение

Ние сме ангажирани с опазването на личните данни на нашите посетители в сайта. В тази декларация ние обясняваме как ние ще приемем вашата лична информация.

Ще Ви помолим да се съгласявате с използваните от нас бисквитки в съответствие с условията на тази политика, когато за първи път, посетете нашия сайт. С използването на нашия уеб сайт и съгласяването с нашата политика вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки в съответствие с условията на тази политика.

2. Събиране и обработка на Вашите лични данни

2.1. Когато посещавате нашия уебсайт, ние съхраняваме определени данни за използвания от Вас браузър и операционна система, датата и часа на посещението, достъпа, употребата на функциите на уебсайта, евентуално въведените понятия за търсене, колко често отваряте отделни страници, наименованието на показаните файлове, количеството прехвърлени данни, уебсайт, от който сте пренасочени към нашите уебсайтове, и уебсайтове, към които сте прехвърлени от нашите уебсайтове,

независимо дали сте ползвали линкове на нашите уебсайтове или директно сте въвели информация във Вашия браузър. Освен това, от съображения за сигурност и с цел предотвратяване и разпознаване на атаки към нашите уебсайтове, или опити за извършване на измами, ние съхраняваме вашия IP адрес и името на вашия доставчик на интернет услуги за период от (седем дни).

2.2. Запаметяваме лични данни единствено ако Вие сте ни предоставили тези данни при регистрация, чрез формуляр за контакт, чрез анкета, при акция с награди или с цел изпълнение на договора, като в тези случаи употребата става само в рамките на изявеното от Вас съгласие или според валидните законови разпоредби (допълнителна информация можете да откриете в раздел „Правни основания за обработката на лични данни“).

2.3. Вие не сте задължени да предоставяте Вашите лични данни. Но е възможно някои функции от нашите уебсайтове да са достъпни само при или срещу предоставяне на лични данни (като доставки). В такъв случай, ако Вие не предоставите Вашите лични данни, е възможно функциите да не са на разположение изцяло или частично.

3.Цели на употреба

3.1. Събираните лични данни при посещението на някой от нашите уебсайтове се използват само за целите на изпълнение на поръчка направена през нашия онлайн магазин.

3.2. Ако Вие сте ни предоставили други лични данни, при регистрация, чрез формуляр за контакт, чрез анкета, при акция с награди или с цел изпълнение на даден договор и др., ние използваме тези данни в необходимата степен само за посочените цели, за целите на обслужване и доколкото е необходимо, за осъществяване на евентуални разплащания по бизнес ангажементе

4. Предаване на лични данни на външни изпълнители на услуги

Добавки за социални мрежи (Social Plug-ins).

4.1. Когато посещавате нашите уебсайтове, добавките за социални мрежи са деактивирани, тоест не се прехвърлят никакви данни към операторите на тези мрежи. Ако Вие желаете да използвате някоя от тези мрежи, натиснете съответната добавка за социална мрежа, за да осъществите пряка връзка със сървъра на тази мрежа.

Ако сте регистрирани в социалната мрежа и в момента на активиране на добавката за социална мрежа сте влезли в своя потребителски акаунт, социалната мрежа може да регистрира Вашето посещение на нашия уебсайт във Вашия потребителски акаунт. Ако Вие желаете посещението Ви да не се регистрира, преди активирането на добавката за социална мрежа трябва да излезете от потребителския си акаунт в мрежата. Социалната мрежа не може да регистрира Вашето посещение на други уебсайтове на ТРИЗА ООД, ако не сте активирали също и добавката, която се намира там.

Когато Вие активирате добавка за социална мрежа, мрежата прехвърля съдържанието, което така става достъпно, директно към Вашия браузър, който Ви свързва с нашия уебсайт. В такава ситуация е възможно прехвърлянето на някои данни да бъде инициирано и управлявано от съответната социална мрежа. Относно Вашата връзка със социална мрежа осъществения пренос на данни между мрежата и Вашата система и Вашите операции с тази платформа е валидна единствено политиката за поверителност на съответната мрежа.

Добавката за социална мрежа остава активирана, докато Вие я деактивирате или докато изтриете бисквитките.

5. Сигурност

Ние предприемаме технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

6. Правни основания за обработката на лични данни

6/1. Ако Вие сте дали Вашето съгласие за обработка на Вашите лични данни, това съгласие представлява правно основание за обработката (чл. 6, ал. 1, буква a) от Общия регламент относно защитата на данните на ЕС (GDPR)).

6.2. При обработка на данните с цел подготовка или изпълнение на договора с Вас правното основание е чл. 6, ал. 1, буква б) на GDPR.

6.3. Когато обработката на Вашите лични данни се изисква при изпълнение на нашите законови задължения (например за съхранение на данни), ние сме задължени за това съгласно чл. 6, ал. 1, буква в) на GDPR.

6.4. Освен това ние обработваме лични данни с цел защита на нашите законни интереси, както и на законно признати интереси на трети страни съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) на GDPR. Например законно признат интерес представлява запазването на функционалността и безопасността на нашите IT системи, а също така продажбата на пазара на собствени и чужди продукти и услуги и законово изискваната документация за търговски контакти.

7. Изтриване на Вашите лични данни

Вашият IP адрес и името на Вашия доставчик на интернет, които съхраняваме само от съображения за сигурност, се изтриват след седем дни. В останалите случаи ние изтриваме Вашите лични данни, когато отпадне основанието, поради което ги събираме и обработваме. След този момент данните се запаметяват само ако това се изисква съгласно законите, директивите или други правни разпоредби на Европейския съюз или на друга страна членка на Европейския съюз, които ние сме задължени да спазваме.

8. Права на субектите на обработваните лични данни

8.1. Като субект на обработваните лични данни Вие имате правото да получите уведомление относно обработката (чл. 15 GDPR), да коригирате обработваните данни (чл. 16 GDPR), да поискате Вашите данни да бъдат изтрити (чл. 17 GDPR), да ограничите обработката на данни (чл. 18 GDPR) както и право да пренесете личните си данни (чл. 20 GDPR).

8.2. В случай че Вие сте дали Вашето съгласие да обработваме Вашите лични данни, Вие имате правото по всяко време да оттеглите съгласието си. Това оттегляне на съгласието не накърнява законосъобразността на извършената обработка на Ваши лични данни до момента на оттеглянето на съгласието. Също така в сила остава по-нататъшната обработка на тези данни въз основа на друго правно основание, например за изпълнението на законови задължения (вижте раздел „Правни основания за обработката на лични данни“).

8.3. Право на възражение

Вие имате правото поради причини, които зависят от Вашата специфична ситуация, по всяко време да подадете възражение срещу обработката на Ваши лични данни, която се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, буква д) на GDPR (Обработка на данни поради причина от обществен интерес) или чл. 6, ал. 1, буква е) на GDPR (Обработка на лични данни въз основа на баланса на основни права). В случай че Вие подадете възражение, ние ще продължим да обработваме Вашите лични данни само ако можем да докажем съществуването на задължителни основателни причини, които са с преимущество пред Вашите интереси, права и свободи, или дотолкова, доколкото обработката на данни е необходима за упражняването и защитата на законни интереси.

8.4. Вашите заявления или декларации по възможност изпращайте на следния адрес:

trisa@trisa.bg

8.5. В случай че считате, че обработката на Вашите лични данни е в нарушение на определени законови разпоредби, Вие имате правото да подадете жалба до някой от компетентните органи, отговарящи за контрола върху защитата на личните данни (чл. 77 GDPR).

9. Бисквитки

Нашият сайт използват бисквитки. Бисквитка е файл, съдържащ идентификатор (низ от букви и цифри), който е изпратен от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път, когато някоя от страниците на сървъра се зарежда.

Cookies могат да бъдат "постоянна" бисквитки или "сесийни" бисквитки: постоянните бисквитки ще бъдат съхранявани от уеб браузъра и ще останат валидни до изтичане на срока, освен ако не бъдат изтрити от страна на потребителя преди изтичането на срока; сесийната бисквитка от друга страна ще изтече в края на потребителска сесия, когато уеб браузърът е затворен.

Cookies обикновено не съдържат никаква информация, която лично да идентифицира даден потребител, но лична информация, която се съхранява за вас може да бъде свързано с информацията, съхранявана в и получена от бисквитки. Ние използваме и двата вида бисквитки на нашия уебсайт. Повечето браузъри позволяват бисквитките да бъдат блокирани. Потребителят е свободен да ги блокира по всяко време. Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много сайтове.

Ако блокирате бисквитките, Вие няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт. Вие можете да изтриете бисквитките, вече намиращи се на вашия компютър. Изтриване на бисквитките ще имат отрицателно въздействие върху използваемостта на много сайтове.